Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lợi , Mùa Pháp Hội 8-4 Â L 2017

Chùa Xá Lợi , Mùa Pháp Hội 8-4 Â L 2017.  ĐĐ Thích Chánh Định thuyết giảng về ý nghĩa ngày lễ Phật Đản theo tinh thần Phật Giáo Nam Tông. Thervada...ĐEĐ T. Chánh Định giảng về ý  nghĩa ngày Phật Đản theo tinh thần Phật Giáo Nam Tông: NGÀY TAM HƠP-NGÀY VESAX (pl 2561)...

Video clip: https://www.youtube.com/watch?v=fbS4nde4Bac

Link to web: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/chua-xa-loi-mua-phap-hoi-84-a-l-2017-856.html

Chia sẻ
|
Liên Hệ