Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lợi , Mùa Pháp Hội 9-4 Â L 2017

Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ "Ý nghĩa ngày Phật đản, Chùa Xá Lợi , Mùa Pháp Hội 9-4 ÂL 2017

 

Video clip: https://www.youtube.com/watch?v=wroo9HzP96E&feature=youtu.be

 

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ