Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lợi mùa Vu Lan 2016

Chùa Xá Lợi mùa Vu Lan 17-8-2016 (15-8 A6L), HT Thích Giác Hạnh nói về "Vu Lan Bồn"

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ