Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lợi , Mùa Vu Lan 2017, HT Thích Giác Hạnh giảng về công đức sanh thành của cha mẹ

 

 

 

Video clip :https://www.youtube.com/watch?v=4BYj4VNHb4Y 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ