Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá lợi, thuyết giảng chuyên đề tháng 3/2017

Chùa Xá lợi, thuyết giảng chuyên đề tháng 3/2017.GS Nguyễn Điều (Việt kiều Pháp, GS giảng ở trường Cao Đẵng Phật Học Pháp), giảng về "Chữ Duyên trong Phật Giáo, ngày 4/3/2017

Mời các bạn xem video clip: https://www.youtube.com/watch?v=Yh2SjEKYm4w

Đường link: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/chua-xa-loi-thuyet-giang-chuyen-de-thang-32017-814.html

Chia sẻ
|
Liên Hệ