Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lợi, thuyết giảng của BPH tháng 11/2017

Chùa Xá Lợi, thuyết giảng của BPH tháng 11/2017. CS Trần Đình Sơn "TÌM HIỂU VỀ "THANH VĂN THỪA VÀ BỒ TÁT THỪA...

Mời các ban xem nội dung đầy đủ qua đoạn video clip:

https://www.youtube.com/watch?v=cVPH09fBzIU&feature=youtu.be 

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ