Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lợi, Thuyết giảng Thiền Tông kỳ 29. (13-5-2017)

Chùa Xá Lợi, Thuyết giảng Thiền Tông kỳ 29. (13-5-2017). Đ Đ Thích Đạo Tâm giảng "Bí quyết xử sự" trong Thiền môn...

Tượng CS Chánh Trí-Mai Thọ Truyền

(Trí Vịnh ghi hình)

Video clip: https://www.youtube.com/watch?v=3ex_MYYrFoA

Link to Website: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/chua-xa-loi-thuyet-giang-thien-tong-ky-29-1352017-861.html

Chia sẻ
|
Liên Hệ