Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lợi, tuần lễ Pháp Hội Vu Lan-TT. Chánh Định

Chùa Xá Lợi, tuần lễ Pháp Hội Vu Lan-TT. Chánh Định, ngày 29-8-2017, đề tài "Tình yêu của Mẹ". Ngày Vu Lan nói về mẹ, với những câu thơ rất cảm động về tình mẹ với con "Dù cho con dã lớn khôn/Tình mẹ luôn vẫn vuôn tròn trước sau", đạo Ấn Dộ (Hindu) xem cha mẹ như là vị thần Phạm Thiên, đạo Phật ở Việt Nam xem Cha Mẹ là Phật sống ở trong nhà "Cha là đức Phật tại gia/Mẹ là Bồ Tát Thế Âm trong nhà./Cha Mẹ trong nhà đừng có bỏ quên". "Cúng dường cha mẹ là công đức lớn nhất, hơn cả cúng dường Tam Bảo" . "Bất hiếu với cha mẹ là tội nặng nhất, mà nhân quả phải trả là con mình sẽ bất hiếu lại với mình"... Nội dung bài thuyết giảng nằm ở đoạn video clip cuối trang...

Video clip: https://www.youtube.com/watch?v=VnlD9KPzIo0&feature=youtu.be

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ