Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa XL-Kinh Pháp Bảo Đàn kỳ 24

Chùa XL-Kinh Pháp Bảo Đàn kỳ 24, ĐĐ Thích Đạo Tâm giảng ngày 8-10-2016. Câu chuyện Hành Xương kiếm khách định ám sát Lục Tổ Huệ Năng thất bại và xin được xuất gia với Lục tổ Huệ Năng "Kiếm chánh không làm việc tà /Kiếm tà không chém được người tu hành đức độ...

Hình ảnh:

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=NSzgiIs7CdY&feature=youtu.be

Đường dẫn: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/chua-xlkinh-phap-bao-dan-ky-24-708.html

                                   (Trí Vịnh, Ban PH)

Chia sẻ
|
Liên Hệ