Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa XL-Kinh Pháp Bảo Đàn kỳ 25

Chùa XL-Kinh Pháp Bảo Đàn kỳ 25. Thuyết giảng lớp Thiền tông, ĐĐ Thích Đạo Tâm...Buổi nói chuyện lần thứ 25, Thầy Đạo Tâm kể câu chuyện về vi tổ sư Thần Hội gặp Lục tổ Huệ Năng xin được theo  học Pháp của Tổ...

 

Video clip: https://www.youtube.com/watch?v=SPcV_CikgzM&feature=youtu.be

Chia sẻ
|
Liên Hệ