Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Đạo Phật đi vào đời sống như thế nào

Đạo Phật đi vào đời sống như thế nào. Bài nói chuyện  của Ban Phật Học chùa Xá Lợi, BS Đỗ Hồng Ngọc trao đổi Phật pháp chiều thứ bảy tại chùa Xá Lợi

(Trí Vịnh ghi...)

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ