Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
ĐĐ TT Thuận, Chùa XL tháng 10/2017

Tối Chủ nhật, ngày 22/10/2017, tại Giảng đường Chánh Trí Chùa Phật học Xá Lợi, Giảng sư Đại đức Thích Thiện Thuận đã có buổi pháp thoại Phần tiếp theo chủ đề “Đức Phật và Phụ Vương”, đông đảo Phật tử đã đến dự nghe thuyết pháp.

Bắt đầu chương trình, Giảng sư đã đề cập đến Đức Phật khi Ngài đang du hóa trong nhân gian, Ngài đã dùng thiên nhãn của mình thấy Vua Tịnh Phạn đang già yếu, bệnh nặng và Vua cũng mong muốn gặp Đức Phật trước khi băng hà. Đức Phật cùng tăng đoàn đã cấp tốc trở về Ca-tì-la-vệ để gặp Vua; và trong những ngày còn lai ngắn ngủi ấy, tại giường bệnh Vua đã kịp nghe Đức Phật thuyết giảng sự nhiệm mầu về “vô thường, khổ, không, vô ngã”, đến khi nghe xong, gương mặt Vua Tịnh Phạn trở nên vui tươi, sau đó cất tiếng niệm Phật rồi băng hà một cách nhẹ nhàng, đã chứng đắc Thánh quả A la hán, giải thoát hoàn toàn sanh tử luân hồi.

Sau đó, những người trong thân tộc của Đức Phật đều được Ngài giáo hóa tu tập và thành tựu giải thoát. Dù rằng, Đức Phật không chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ cùng thân quyến như thế thường, nhưng Ngài đã tận tình chăm dưỡng đời sống tinh thần, khiến cho họ thăng hoa tâm linh, chứng đắc Thánh quả, giải thoát an vui. Đây mới chính là đỉnh cao của sự hiếu đạo.

Tiếp theo là lời Phật dạy tại Kinh Tăng Chi Bộ I, cũng là lời đúc kết buổi pháp thoại: “Này các Tỷ kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào lòng tin; đối với cha mẹ theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới; đối với cha mẹ xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú vào bố thí; đối với cha mẹ theo ác tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú vào trí tuệ. Như vậy là làm đủ và trả ơn đủ cho mẹ và cha”. 

Sau đây là vài hình ảnh buổi thuyết pháp...

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ