Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Du lịch Đài Bắc phần 2

Du lịch Đài Bắc phần 2, Viếng chùa Phật Quang, Tu Viện Phật Đài Bắc, xem tranh các câu chuyện Thiền dài hơn 500 mét...

Khuôn viên chùa trang trí những tảng đá như TV Thường Chiếu hay Viên Chiếu Long Thành

Trời mù sương nên cảnh xa không thấy rõ

 

Nhà bán hàng lưu niệm và kinh sách Phật...

Chuỗi đeo tay và cổ , nhiều loại đá quí và đắt tiền (từ 500-3000NT, Đài Tệ)

Tình cờ gặp một ni cô Việt Nam (Từ chùa ở Đồng Nai sang tu học ở tu viện nầy, chương trình tu học 5 năm dành cho các tăng ni nhiều nước đến theo học)

Hàng tháng đều có khóa tu 7 ngày cho các Phật tử nhiều nước đến tham dự

Chuẫn bị rời chùa và đi bộ sang khu tu viện của các tăng ni...

Mời các bạn xemtiếp video đoạn 2

https://www.youtube.com/watch?v=FAbXK6jsaCA&t=103s

 

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ