Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Du lịch Kampuchia

Ở Phnompenh nhớ Saigon (Báo DDSK 11/2016)

RELAX FEW SECONDS ... (bs Đỉnh St)

Chia sẻ
|
Liên Hệ