Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Du lịch Làng sen, Pắc Pó . . .

Du lịch Làng sen, Pắc Pó . . .qua báo Dinh dưỡng và SK

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ