Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Du lịch Sapa và Tân Châu

Du lịch Sapa và Tân Châu. Giới thiệu qua báo KTNN số 938

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Trí Vịnh St)

Chia sẻ
|
Liên Hệ