Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Giới thiệu trang web của BS ĐỖ HỒNG NGỌC
Chia sẻ
|
Các bài khác
Liên Hệ