Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Kinh pháp Bảo Đàn, ĐĐ Thích Đạo Tâm kỳ 21

KINH PHÁP BẢO ĐÀN Kỳ 21 "Phẩm cơ duyên"  với bốn câu kệ của Luc Tổ Huệ Năng đối lại bốn câu của thiền sư Ngọa Linh...

Mời các bạn xem video clip bên dưới...

 

Xem video clip:

https://www.youtube.com/watch?v=c9CRnTfI5k8&feature=youtu.be

 

                     (Trí Vịnh ghi)

Chia sẻ
|
Liên Hệ