Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
LỄ GIỖ Cố CS Chánh Trí-MAI THỌ TRUYỀN 2016

LỄ GIỖ Cố CS Chánh Trí-MAI THỌ TRUYỀN 15/3 ÂL 2016. Về dự tại Chùa Phật Học Xá Lợi có Thầy Trụ Trì Đồng Bổn, Ban Phật Học chùa XL, các Đạo tràng chùa XL, Đại diện các chư tôn đức, tăng ni, đại diện giáo hội Phật giáo TPHCM và các quận, huyện  bạn...

Sau đây là hình ảnh và video clip buổi lễ:

 

Hậu điện, bàn thờ cố Cư sĩ Chánh Trí- Mai Thọ TRuyền

TT. Thích Đồng Bổn cùng ban Phật Học chùa XL

 

Ban Phật Học chùa XL làm lễ giỗ trước bàn thờ cụ Chánh Trí

Cư Sĩ Minh Ngọc đọc tóm tắt tiểu sử Cố CS Mai Thọ Truyền...

Ban Phật Học chùa XL

Cư Sỉ Nguyên Cẩn, báo Văn Hóa Phật Giáo

Thầy Thích Minh Thành

(Ban Phật Học Chùa  Xá Lợi- Trí Vịnh ghi)

 

Video Clip: https://www.youtube.com/watch?v=WVfGGc6pMsc&feature=youtu.be 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ