Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Lễ , giỗ (Húy Kỵ) cụ Mai Thọ Truyền Rằm tháng 3-2017 3 A6L 2017

Chùa Xá Lợi ,Lễ giỗ (Húy Kỵ) cụ Mai Thọ Truyền Rằm tháng 3 ÂL 2017.

Trước giờ hành lễ, trò chuyện với TT trụ trì Thích Đồng Bổn...

Tổ đình chùa Xá Lợi

Ban Phật Học và các đạo tràng, trước bàn thờ cụ Chánh Trí

Thơ của cư sĩ Đoàn Tấn Thuận nhân ngày lễ giỗ:

       Húy kỵ nhớ Ngài Mai Thọ Truyền

       Người dài công sức tạo cơ duyên

      Đạo tràng Xá Lợi luôn phô sắc

     Tạp chí Từ Quang mãi khắc tên

      Hơn bốn mươi năm Người vắng bóng

     Qua bao thập kỷ đệ ghi lòng

Nguyện cùng tập thể năng tô điểm

Tiếp nối công trình cụ dựng nên.

             11/4/2017 (15-3-Â L)

         Ban Phật Học chùa Xá Lợi

            Đoàn Tấn Thuận

Video clip: https://www.youtube.com/watch?v=wykd29a-cL4

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ