Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Lịch sử VN bằng thơ 100 câu

Lịch sử VN bằng thơ 100 câu. Thế hệ 9X và 10X không được học lịch sử 4000 năm giữ nước của ông cha mà chỉ học lịch sử Đảng từ 1930...

Vì vậy xin mời quý Anh Chị đọc 100 câu hỏi Việt sử dưới đây: RẤT HAY
"Đố Vui Việt Sử" là một tập thơ lục bát gồm có một trăm câu đố về lịch sử và văn học sử Việt Nam đề ra bởi luật sư Đào Hữu Dương và hai trăm câu thơ trả lời của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh.
Dụng ý của hai tác giả là dùng một thể thơ thật nhẹ nhàng và hấp dẫn để nhắc nhở các thanh thiếu niên ôn lại những trang sử Việt Nam và nuôi dưỡng tinh thần nhớ nước, thương nòi ở nơi đất khách. Tập thơ in ra lần đầu ở San Diego, vào năm 1985, đã được gửi tặng các trường dậy Việt ngữ. Cuốn sách này cũng được Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang ở San Jose, CA in lại để làm tài liệu dậy tiếng Việt.

Chúng tôi in lại ở đây như là một tài liệu giáo dục quý giá cho thế hệ trẻ
*****************

Câu hỏi của Đào Hữu Dương

1. Vua nào mặt sắt đen sì? 
2. Vua nào trong buổi hàn vi ở chùa? 
3. Tướng nào bẻ gậy phò vua? 
4. Tướng nào dùng bút đánh lừa Vương Thông? 
5. Ngựa ai phun lửa đầy đồng? 
6. Voi ai nhỏ lệ ở giòng Hóa Giang? 
7. Kiếm ai trả lại rùa vàng? 
8. Súng ai rền ở Vũ Quang thủa nào? 
9. Còn ai đổi mặc hoàng bào? 
10. Nữ lưu sánh với anh hào những ai? 
11. Nhà thơ lên đoạn đầu đài? 
12. Tướng Tàu chui ống chạy dài Bắc phương? 
13. Tướng Nam chẳng thiết phong vương? 
14. Rắc lông ngỗng, thiếp nghe chàng hại cha? 
15. Anh hùng đại thắng Đống Đa? 
16. Đông du khởi xướng bôn ba những ngày? 
17. Lũy Thầy ai đắp, ai xây? 
18. Hồng-Sơn Liệp-Hộ, triều Tây ẩn mình? 
19. Vua Bà lừng lẫy uy danh? 
20. Ấu nhi tập trận, cỏ tranh làm cờ? 
21. Vua nào nguyên-súy hội thơ? 
22. Hùng-Vương quốc-tổ đền thờ ở đâu? 
23. Đại vương bẻ gẫy sừng trâu? 
24. Rừng Lam khởi nghĩa áo nâu anh hùng? 
25. Hại dân bán nước tên Cung? 
26. Đục chìm thuyền địch dưới sông Bạch-Đằng? 
27. Lý triều nổi tiếng cao tăng? 
28. Bình-Ngô ai soạn bản văn lưu truyền? 
29. Mười ba liệt sĩ thành Yên? 
30. Bỏ quan treo ấn tu tiên thủa nào? 
31. Ai sinh trăm trứng đồng bào? 
32. Bình-Khôi chức hiệu được trao cho người? 
33. Tây-Sơn có nữ tướng tài? 
34. Cần-vương chống Pháp bị đầy xứ xa? 
35. Tổ ngành hát bội nước ta? 
36.. Khúc ngâm Chinh-Phụ ai là tác nhân? 
37. Vua nào sát hại công thần? 
38. Nhà văn viết truyện Tố-Tâm trữ tình? 
39. Thái-Nguyên chống Pháp dấy binh? 
40. Hà-Ninh tổng đốc vị thành vong thân? 
41. Vua nào mở nghiệp nhà Trần? 
42. Nêu gương hiếu tử diễn âm lưu truyền? 
43. Công lao văn học Nguyễn-Thuyên? 
44. Lừng danh duyên hải Dinh-Điền là ai? 
45. Nhà thơ sông Vị, biệt tài? 
46. Vua nào chống Pháp bị đầy đảo xa? 
47. Ngày nào kỷ niệm Đống Đa? 
48. Biên thùy tiễn biệt lời cha dặn dò? 
49. Mê-Linh xây dựng cơ đồ? 
50. Bến Hàm-Tử bắt quân thù xâm lăng? 
51. Húy danh Hoàng-Đế Gia-Long? 
52. Tướng nào hương khói Lăng-Ông thủa giờ? 
53. Rồng thiêng kết nghĩa Âu-Cơ? 
54.. Thánh Trần nay có bàn thờ ở đâu? 
55. Đời nào có chức Lạc-Hầu? 
56. Tướng Châu-Văn-Tiếp, ở đâu bỏ mình? 
57. Danh nho thường gọi Trạng Trình? 
58. Cha con cùng quyết hy sinh với thành? 
59. Đầm Dạ-Trạch nức uy danh? 
60. Sớ dâng chém nịnh không thành, từ quan? 
61. Công thần vì rắn thác oan? 
62. Ai mời bô lão dự bàn chiến chinh? 
63. Vua nào dòng dõi Đế-Minh? 
64.. Vĩnh-Long thất thủ, liều mình tiết trung? 
65. Ngày nào trẩy hội Đền Hùng? 
66. Ngày nào sông Hát, nhị Trưng trẫm mình? 
67. Núi nào ngự trị Sơn-Tinh? 
68. Sông nào ghép lại bút danh thi hào? 
69. Gốc nguồn hai chữ đồng bào? 
70. Bôn ba tổ chức phong trào Đông du? 
71. Hùm Thiêng trấn đóng chiến khu? 
72. Vua nào thành lập Hội Thơ Tao-Đàn? 
73. Dẹp Thanh giữ vững giang san? 
74. Thiết triều nằm lả khiến tàn nghiệp Lê? 
75. Hóa-Giang giữ trọn lời thề? 
76. Mười năm kháng chiến chẳng nề gian lao? 
77. Móng rùa thần tặng vua nào? 
78. Bình Chiêm, Dẹp Tống, Lý trào nổi danh? 
79. Dâng vua sách lược "Trị-Bình"? 
80. Trạng nguyên tướng xấu ví mình hoa sen? 
81. Người Tàu dựng đất Hà-Tiên? 
82. Họ Lương chống Pháp, Thái-Nguyên bỏ mình? 
83. Quy-Nhơn thất thủ, quyên sinh? 
84. Lê Triều sử ký soạn thành họ Ngô? 
85. Công thần mà bị quật mồ? 
86. "Vân-Tiên" tác giả lòa mù là ai? 
87. Đại-Từ nổi tiếng tú tài? 
88. Đem nghề in sách miệt mài dạy dân? 
89. Dâng vua cải cách điều trần? 
90. Sánh duyên công chúa Ngọc-Hân, vua nào? 
91. Thi nhân nổi loạn họ Cao? 
92. Xây thành đắp lũy, họ Đào là ai? 
93. Họ Phan lãnh ấn khâm sai? 
94. Phòng khuya vọng tiếng thuyền chài tương tư? 
95. Đông y lừng tiếng danh sư? 
96. Lời thề diệt địch trên bờ Hóa-Giang? 
97. Vân-Đồn ai thắng danh vang? 
98. Am mây ẩn dật chẳng màng lợi danh? 
99. Mùa xuân nào phá quân Thanh? 
100. Bao giờ trở lại thanh bình Việt Nam?
 
Giải đáp của GS Nguyễn Xuân Vinh
1. Vua nào mặt sắt đen sì ? 
Tướng
Mai-Hắc-Đế, sử ghi chống Đường.
2. Quét chùa mà tướng đế-vương, 
Lý-Công, tên Uẩn, xuất đường lên ngôi.
3. Phò vua, chống giặc cõi ngoài, 
Đức
Trần-Hưng-Đạo dẹp suôi hận lòng.
4. Bút thần đâu sợ Vương-Thông, 
Thù cha,
Nguyễn-Trãi có công dựng triều.
5. Gậy thần, ngựa sắt cao siêu, 
Thiên-Vương Phù-Đổng một chiều thét vang.
6. Voi lầy, nhỏ lệ Hóa-Giang, 
Đại-Vương Hưng-Đạo quyết đường dẹp Nguyên.
7. Kiếm thần, lập quốc, báo đền, 
Vua
trả lại rùa thiêng trên hồ.
8. Vũ-Quang, chống Pháp lập đô, 
Súng do
Cao-Thắng, phất cờ cụ Phan.
9. Lê-Lai đổi mặc áo vàng, 
Để vua Lê-Lợi thoát vòng gian lao.

10. Triệu, Trưng kể lại biết bao 
Nữ nhi sánh với anh hào kém chi

11. Ngang tàng cung, kiếm, cầm, thi, 
Ông
Cao-Bá-Quát sá gì phân thây!
12. Thoát-Hoan, Vạn-Kiếp sa lầy, 
Ống đồng chui rúc, từ đây kéo về.

13. Nước Nam, làm quỷ ai thề ? 
Tướng
Trần-Bình-Trọng chẳng nề Bắc-Vương.
14. Lông ngan làm chước dẫn đường, 
Mỵ-Châu, Trọng-Thủy còn vương hận lòng.
15. Đống-Đa thây giặc điệp-trùng, 
Quang-Trung Nguyễn-Huệ anh hùng phương Nam.
16. Họ Phan có cụ Sào-Nam
Bôn ba khởi xướng, luận bàn Đông-Du.

17. Nguyễn-Vương giữ vững cơ đồ, 
Lũy xây Trường-Dục,
Duy-Từ có công.
18. Nguyễn-Du tạm lánh sơn trung, 
Truyện Kiều thi phẩm, anh hùng nổi danh.

19. Triệu-Bà Lệ-Hải Tài-Trinh
Ngàn năm dân Việt tôn vinh, phụng thờ.

20. Mục đồng tập trận ấu thơ, 
Tiên-Hoàng Bộ-Lĩnh phất cờ bông lau.
21. Thánh-Tôn, nguyên súy, công hầu, 
Tao-Đàn lập hội, lựa câu họa vần.

22. Đền Hùng, hương khói phong vân, 
Lâm-Thao là chốn nhân dân hướng chầu.
23. Phùng-Hưng bẻ gẫy sừng trâu, 
Tôn thờ Bố-Cái, sức đâu hơn người.

24. Lam-Sơn áo vải, lòng trời, 
Vua
khởi nghĩa, muôn đời ghi công.
25. Họ Hồ chính Nguyễn-Sinh-Cung
Liên-Sô dâng nước, khốn cùng nhân dân.

26. Yết-Kiêu, Dã-Tượng sả thân, 
Đục chìm thuyền địch, mấy lần Đằng-Giang.

27. Lý-Triều Vạn-Hạnh cao tăng, 
Cùng
Từ-Đạo-Hạnh tiếng vang pháp thiền.
28. Bình-Ngô Đại-Cáo sách tuyên, 
Văn tài
Nguyễn-Trãi lưu truyền mai sau.
29. Thành Yên, liệt sĩ rơi đầu, 
Vang danh
Thái-Học, lưu sầu Quốc-Dân.
30. Tiên-Du, treo ấn từ quan, 
Giáng-Hương,
Từ-Thức theo nàng lên tiên.
31. Âu cơ, trăm trứng nở truyền, 
Ngàn năm Hồng Lạc, con Tiên, cháu Rồng.

32. Bình-Khôi, chức hiệu Nguyên-Nhung, 
Lệnh Bà
Trưng Nhị được phong tướng tài.
33. Tây-Sơn lẫm liệt thần oai, 
Quần thoa ai sánh tướng
Bùi-Thị-Xuân.
34. Cần-Vương vì nước gian truân, 
Vua
Hàm-Nghi trải tấm thân lưu đầy.
35. Lập ngành Hát Bộ từ đây, 
Tổ-sư
Đào-Tấn, bậc thầy xướng ca.
36. Đoàn thư, Chinh-Phụ dịch ra, 
Trần-Côn trước tác khúc ca ngậm ngùi.
37. Gia-Long từ độ lên ngôi, 
Công thần giết hại, nhiều người thác oan.

38. Tố-Tâm, tác giả Song-An, 
Chữ
Hoàng-Ngọc-Phách, lời than tự tình.
39. Thái-Nguyên chống Pháp, dấy binh, 
Lưu danh
Đội Cấn, gây tình quốc gia.
40. Pháp quân tiến đánh thành Hà. 
Tuẫn trung,
Hoàng-Diệu, Chính-Ca một thời.
41. Chiêu-Hoàng nhà Lý truyền ngôi 
Cho chồng
Trần-Cảnh nối đời làm vua.
42. Diễn âm gương hiếu ngày xưa, 
Ghi công
Văn-Phức<span id="m_-7103339519666486161yiv111
Chia sẻ
|
Liên Hệ