Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Lời nói Lão Tử ngày xưa.
Note: Lời nói Lão Tử ngày xưa... Lời nói của Phật là buông bỏ cái ngã, hành động đều xuất phát từ TÂM của mình, Tâm nghĩ ác sẽ khiến ta làm điều ác...Nghiệp Thiện và Nghiệp ác đều sẽ theo ta, ĐÃ GIEO NHÂN THÌ SẼ GẶT LẤY QUẢ...
 
Sinh thời, Lão Tử có nhiều câu nói khiến người đời và hậu thế phải nghiêng mình khâm phục.
 
1. Lo thắng người thì loạn; Lo thắng mình thì bình.
 
2. Tự biết mình là người sáng suốt. Thắng được người là có sức mạnh. Thắng được mình là kiên cường.
 
3. Biết người là trí, biết mình là sáng.
 
4. Hễ còn có lòng ham muốn thì chỉ biết trước được cái hẹp hòi biểu hiện ra bên ngoài chứ không biết được cái vi diện sâu ở bên trong.
 
5. Lời thành thật thì không đẹp; Lời đẹp thì không thành thật.
 
6. Nếu muốn được tất cả, phải từ bỏ tất cả.
 
7. Ai muốn chứng thực bản thân sẽ không tự biết bản thân mình là ai.
 
8. Nhu có thể thắng cương, tĩnh có thể thắng động.
 
9. Không còn sự đối chọi, ma quỷ tự tiêu tan.
 
10. Nếu biết nhìn vào tâm mình, anh có thể tìm thấy tất cả các câu trả lời.
 
11. Ai vâng lời liều, hứa liều, tất nhiên khó lòng đúng hẹn.
 
12. Hạnh phúc sinh ra trong đau khổ, đau khổ giấu mình trong hạnh phúc.
 
13. Tấm gương sáng, bụi bặm chẳng làm dơ được. Tinh thần trong, lòng hàm muốn chẳng dính vô được.
 
15. Chú tâm đến sự công nhận của người khác rồi người sẽ trở thành tù nhân của chính họ.
 
16. Nếu một người có thể nhận ra mình không thiếu thứ gì, cả thiên hạ đã thuộc về người đó.
 
17. Vô hình vô tướng là niềm an lạc nhất.
 
18. Bậc trí tuệ là người biết tìm ra những gì mình không biết.
 
19. Khi bạn hài lòng đơn giản là chính mình, không so sánh hay cạnh tranh với ai, tất cả mọi người sẽ tôn trọng bạn.
 
20. Tự biết mình là người sáng suốt. Thắng được người là có sức mạnh. Thắng được mình là kiên cường.
 
21. Hễ còn có lòng ham muốn thì chỉ biết trước được cái hẹp hòi biểu hiện ra bên ngoài chứ không biết được cái vi diện sâu ở bên trong.
 
22. Nếu biết nhìn vào tâm mình, anh có thể tìm thấy tất cả các câu trả lời.
Chia sẻ
|
Liên Hệ