Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Người Thượng đẳng, Trung đẳng, Hạ đẳng

Người Thượng đẳng, Trung đẳng, Hạ đẳng

Người thượng đẳng làm việc phó xuất, cống hiến; Người trung đẳng thường suy tính đắn đo; Người hạ đẳng làm việc theo cảm xúc buồn vui của tinh thần!

Con người ta sống trên đời có thể phân thành ba cảnh giới: thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng! 

Kiến thức, hiểu biết là đến từ học hỏi mà có, năng lực là từ tôi luyện mà thành, cảnh giới là bởi tu tâm sửa tính mà xuất lai!

Vạn trượng hồng trần ngàn chén rượu, thiên thu nghiệp lớn một bình trà!

Người thượng đẳngnói trí tuệ. Người trung đẳng nói sự tình. Người hạ đẳng nói thị phi.

Người thượng đẳng phó xuất, cống hiến. Người trung đẳng trao đổi. Người hạ đẳng giành giật, đòi hỏi.

Người thượng đẳng có năng lực, điềm đạm không nóng nảy; Người trung đẳng có năng lực mà nóng nảy; Người hạ đẳng nóng nảy, không năng lực.

Người thượng đẳng sẽ được người người ca ngợi; Người trung đẳng người người không để ý tới; Người hạ đẳng sẽ bị người đời quở trách chê cười.

 

Người thượng đẳng phó xuất, trung đẳng trao đổi, hạ đẳng giành giật, đòi hỏi

Người thượng đẳng tín niệm kiên định; Người trung đẳng chỉ tự tin vào chính mình; Người hạ đẳng sợ hãi hoài nghi.

Dù trời có mưa lớn cũng không thấm nhuần được hết các rễ cỏ cây ở sâu trong lòng đất; đạo pháp lớn rộng cũng chỉ độ được người hữu duyên!

Quân tử hòa mà bất đồng, tiểu nhân đồng mà bất hòa!

Chia sẻ
|
Liên Hệ