Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Tạp chí PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY , Theravada tháng 1/2016

Tạp chí PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY , Theravada tháng 1/2016:  
-Mục lục
-Các bài chọn lọc
-RELAX
-THIỀN NGÔN

RELAX FEW SECONDS...

 

 

THIỀN NGÔN...

 

 

  (TRÍ VỊNH ghi)

Đường dẫn vào trang web: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/tap-chi-phat-giao-nguyen-thuy-theravada-thang-12016-596.html 

Chia sẻ
|
Liên Hệ