Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Thuyết giảng chuyên đề Ban PH Chùa Xá Lợi

Thuyết giảng chuyên đề Ban PH Chùa Xá Lợi , ngày 1-2017, CS Dương Đình Khoát chia sẻ đề tài "Tại sao tôi học Phật" ...

Video clip : https://www.youtube.com/watch?v=CUy-k4nCYV8&feature=youtu.be

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ