Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Tóm tắt năm uẩn

Tóm tắt năm uẩn. Nhà Xuất Bản HỒng Đức- Sách ấn tống...Vì trang web. , www.nhakhoa212.com  có dung lượng giới hạn nên không thể scann tất cả các trang sách, nếu các đạo hữu, Phật tử muốn xem đầy đủ có thể tìm đọc và nhận ấn tống ở chùa Xá Lợi, 89 BHTQ Q3 hoặc tìm ở nhà sách chùa Phổ Quang (Nếu không phải ấn tống Hoa Sen-Chùa XL).

 

 

 

Vì trang web. , www.nhakhoa212.com  có dung lượng giới hạn nên không thể scann tất cả các trang sách, nếu các đạo hữu, Phật tử muốn xem đầy đủ có thể tìm đọc và nhận ấn tống ở chùa Xá Lợi, 89 BHTQ Q3 hoặc tìm ở nhà sách chùa Phổ Quang (Nếu không phải ấn tống Hoa Sen-Chùa XL).

 

 

 

Chia sẻ
|
Các bài khác
Liên Hệ