Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Tuần báo Giác Ngộ số 834

-Lịch thuyết giảng trong tuần , tại các chùa ở TPHCM
-Các bài chọn lọc
-Vấn đáp Phật Pháp
-RELAX
-THIỀN NGÔN

RELAX FEW SECONDS...

 

 

ZEN...

 

Chúng  sanh vô biên, thệ nguyện độ

Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành

     (Tứ hoằng thệ nguyện cho các Phật tử)

                                (Trí vịnh ghi)

Đường dẫn vào website: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/tuan-bao-giac-ngo-so-834-598.html

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ