Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Tuần báo Giác Ngộ số 836 (10-3-2016)

 Tuần báo Giác Ngộ số 836 (10-3-2016). Trong số nầy
-Lịch tuyết giảng trong tuần ở các chùa TPHCM
-Lời tòa soạn
-Các bài chọn lọc
-RELAX
-THIỀN NGÔN

Ghi chú: Cùng các đạo hữu trong Ban Phật Học Chùa Xá Lợi: Trong số báo nầy có bài viết của nhà nghiên cứu

TRẦN ĐÌNH SƠN viết về tăng ni đời nhà Nguyễn, mời các bạn vào xem...

 

 

RELAX FEW SECONDS...

THIỀN NGÔN...

 

Chúng  sanh vô biên, thệ nguyện độ

Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành

     (Tứ hoằng thệ nguyện cho các Phật tử)

(TRÍ VỊNH ghi)

Đường link vào website: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/tuan-bao-giac-ngo-so-836-1032016-603.html

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ