Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Tuần báo Giác Ngộ số 839 (30-3-2016)

Tuần báo Giác Ngộ số 839 (30-3-2016).

Trong số nầy:

-Lịch thuyết giảng tại các chùa ở TPHCM

-Lời tòa soạn

-Thời sự

-Bài viết chọn lọc

-Trả lời, tư vấn Phật pháp

-RELAX

-THIỀN NGÔN

RELAX FEW SECONDS...

HOA DỊ THẢO

Hoa dị thảo

THIỀN NGÔN:

 

 

 

                                                   (TRÍ VỊNH ghi)

 

Chúng  sanh vô biên, thệ nguyện độ

 

Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn

 

Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học

 

Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành

 

     (Tứ hoằng thệ nguyện cho các Phật tử)

 

Đường link vào website: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/tuan-bao-giac-ngo-so-839-3032016-612.html

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ