Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Tuần báo Giác Ngộ số 844 (12/5/16)

Tuần báo Giác Ngộ số 844 (12/5/16):Trong số nầy:
-Lời tòa soạn
-Thời sự
-Bài viết chọn lọc
-Trả lời, tư vấn Phật pháp
-RELAX
-THIỀN NGÔN

RELAX FEW SECONDS:

THIỀN NGÔN:

 

 

 

                                                                                   (TRÍ VỊNH GHI)

 

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ