Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Tuần báo Giác Ngộ số 857 (Vu Lan)

Tuần báo Giác Ngộ số 857 (Vu Lan).Trong số nầy:
-Lời tòa soạn
-Thời sự
-Bài viết chọn lọc
-Trả lời, tư vấn Phật pháp
-RELAX
-THIỀN NGÔN

Bài viết của Ni sư Tịnh Nguyện rất hay, đi tu từ 8 tuổi đến nay đã 86 tuổi, công đức tu tập rất lớn, nhưng không nên có câu

của các soeurs nói như kêu gọi người ngoại đạo theo đạo Chúa của mình. Đã biết người Phật tử đã quy y tam bảo thì đương nhiên

không quy y một giáo chủ nào khác. Nhưng nếu có thật sự các soeurs đã nói câu nầy  thì phải xem lại không nên viết ra để hạ thấp

tôn giáo khác là không nên. Lại nữa có đúng là các soeurs đã nói như thế không?...

RELAX FEW SECONDS...

Hoa dị thảo

Zen...

Bao lâu trên đầu các con còn bầu trời, chừng đó vẫn còn các loài hữu tình cần sự giúp đỡ của các con. Nếu các con buớc đi trên Mật Đạo thì các con sẽ tìm thấy con đường ngắn nhất. 

Nếu các con liễu ngộ chân không, các con sẽ thấy chính mình khai mở từ bi.  Khi các con thành công trong việc phụng sự kẻ khác thì các con và ta sẽ gặp nhau lại. 

Và khi các con tìm thấy ta, các con sẽ thành Phật.
Milarepa.

Chúng  sanh vô biên, thệ nguyện độ

Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành

     (Tứ hoằng thệ nguyện cho các Phật tử)

 Link vào websie: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/tuan-bao-giac-ngo-so-857-vu-lan-662.html 

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ