Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Tuần báo Giác Ngộ số 858 (12/8/16)

Tuần báo Giác Ngộ số 858 (12/8/16).Trong số nầy:
-Lịch thuyết giảng tại các chùa ở TPHCM
-Lời tòa soạn
-Thời sự
-Bài viết chọn lọc
-Trả lời, tư vấn Phật pháp
-RELAX
-THIỀN NGÔN

RELAX FEW SECONDS...

ZEN...

  

 

Chúng  sanh vô biên, thệ nguyện độ

 

Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn

 

Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học

 

Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành

 

     (Tứ hoằng thệ nguyện cho các Phật tử)

 

      (TRÍ VỊNH ghi)

Đường link vào website:http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/tuan-bao-giac-ngo-so-858-12816-665.html 

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ