Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Tuần báo Giác Ngộ số 860 (26/8/16)

Tuần báo Giác Ngộ số 860 (26/8/16).Trong số nầy:
-Lịch thuyết giảng tại các chùa ở TPHCM
-Lời tòa soạn
-Thời sự
-Bài viết chọn lọc
-Trả lời, tư vấn Phật pháp
-RELAX
-THIỀN NGÔN

Đã là TS Tôn Giáo học phải nói đúng chánh pháp và kinh điển, nghe ngoại đạo và truyền miệng của dân gian mà dám nói một cách mê tín, không theo kinh sách

khiến Phật tử coi thường và mất lòng tin của người học Phật !!! Bà Thanh Đề nhờ nghiệp lực của các vị Bồ Tát, cúng dường chư Phật, nhưng bản thân bà đã biết sám hối nhờ đó mà thoát khỏi

địa ngục để vào cõi trời chứ không phải biến thành con chó đi theo Mục Kiền Liên. Ngày lễ Vu Lan Bồn, nhớ đến công đức tu hành của Mục Kiền Liên đã hóa giải được tội của Bà chứ không phải 

nhờ phép thần thông của Ngài. Lòng hiếu thảo của ngài đã giúp mẹ biết sám hối để về cõi Trời...

 

RELAX FEW SECONDS...(Trí Vịnh St)

Zen..

.

 

                                            (Trí Vịnh ghi...)

Đường link:

 

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ