Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Tuần báo Giác Ngộ số 861 (1/9/16)

Tuần báo Giác Ngộ số 861 (1/9/16).Trong số nầy:
-Lịch thuyết giảng tại các chùa ở TPHCM
-Lời tòa soạn
-Thời sự
-Bài viết chọn lọc
-Trả lời, tư vấn Phật pháp
-RELAX
-THIỀN NGÔN

Chùa Giác NGộ của TT Thích Nhật Từ đã xây dựng xong trong nhiều năm và vừa mới khánh thành, nhưng rất tiếc tờ báo "Đạo Phật Ngày Nay" đã đóng cửa

chưa biết ngày nào mới tái ngộ bạn đọc

RELAX... (Trí Vịnh St)

Zen. . .

 

Chúng  sanh vô biên, thệ nguyện độ

Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành

     (Tứ hoằng thệ nguyện cho các Phật tử)

                                            (Trí Vịnh ghi)

Đường link:

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ