Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Tuần báo Giác Ngộ số 866 (8/9/16)

Tuần báo Giác Ngộ số 866 (8/9/16). Trong số nầy:
-Lịch thuyết giảng tại các chùa ở TPHCM
-Lời tòa soạn
-Thời sự
-Bài viết chọn lọc
-Trả lời, tư vấn Phật pháp
-RELAX
-THIỀN NGÔN

RELAX FEW SECONDS...       (TRÍ VỊNH St)

...

THIỀN NGÔN...

                                                              (Trí Vịnh ghi)

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ