Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Tuần báo Giác Ngộ số 879 (06/1/2017)

 Tuần báo Giác Ngộ số 879 (6/1/2017) Trong số nấy:
-Lịch thuyết giảng tại các chùa ở TPHCM
-Lời tòa soạn
-Thời sự
-Bài viết chọn lọc
-Trả lời, tư vấn Phật pháp
-RELAX
-THIỀN NGÔN
6/1/2016)

 

 

RELAX FEW SECONDS...(TV St)

ZEN...

                                    (TRÍ VỊNH ghi)

 

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ