Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Tuần báo Giác Ngộ số 898(26/5/2017)

Tuần báo Giác Ngộ số 898(26/5/2017).Trong số nầy:
-Lịch thuyết giảng tại các chùa ở TPHCM
-Lời tòa soạn
-Thời sự
-Bài viết chọn lọc
-Trả lời, tư vấn Phật pháp
-RELAX
-THIỀN NGÔN

Những câu giải đáp thắc mắc của tổ tư vần báo Giác Ngộ rất hay, đáp ứng được nhu cầu học Phật và tìm hiếu Phật pháp. Những câu trả lời  của báo Giác Ngộ,chính xác, hoàn toàn trong chánh pháp , giới luật và lời Phật dạy. Các bạn đọc nên xem mục trả lời nầy vì sẽ giúp cho kiến thức Phật học của các bạn thêm vững vàng và tránh sự hiểu biết chưa thấu đáo về cơ bản của đạo Phật , tu và làm đúng theo chánh pháp giúp bạn đi nhanh đến bờ giác ngộ, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi... (Trí Vịnh)

RELAX FEW SECONDS... (TV St...)

 

   

Chúng  sanh vô biên, thệ nguyện độ

Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành

     (Tứ hoằng thệ nguyện cho các Phật tử)

         Đường link: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/tuan-bao-giac-ngo-so-8982652017-871.html

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ