Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Tuần báo Giác Ngộ số 906(21/7/2017)

Tuần báo Giác Ngộ số 906(21/7/2017),Trong số nầy:
-Lịch thuyết giảng tại các chùa ở TPHCM
-Lời tòa soạn
-Thời sự
-Bài viết chọn lọc
-Trả lời, tư vấn Phật pháp
-RELAX
-THIỀN NGÔN

RELAX FEW SECONDS... (TV St....)

Cảnh chhu2a các nước

ZEN...

 

 

      (TRÍ VỊNH ghi...)

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ