Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Tuân báo Giác Ngộ số: 915 (22-9-2017)

Tuân báo Giác Ngộ số: 951 (22-9-2017). -Lịch thuyết giảng tại các chùa ở TPHCM
-Lời tòa soạn
-Thời sự
-Bài viết chọn lọc
-Trả lời, tư vấn Phật pháp
-RELAX
-THIỀN NGÔN

 

RELAX FEW SECONDS...

CẢNH CHÙA CÁC NƯỚC

 

ZEN...

                                          

... Rồi bỗng một ngày ta liễu tri
Niềm chân hạnh phúc, biết cho đi.
Ngày mai nhỡ tiếng vô thường gọi
Ta có mang theo được những gì?

                                    (Trí Vịnh ghi...)

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ