Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Tuần báo Giác Ngộ số 922(10/11/2017)

Tuần báo Giác Ngộ số 922(10/11/2017).

Trong số nầy:

-Lịch thuyết giảng tại các chùa ở TPHCM

-Lời tòa soạn

-Thời sự

-Bài viết chọn lọc

-Trả lời, tư vấn Phật pháp

-RELAX       

-THIỀN NGÔN

 

RELAX FEW SECONDS...

 

Các cảnh chùa ở TQ

ZEN...

 

         (TV ghi...)

 

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ