Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Tuần báo Giác Ngộ số 938(09/3/2018)

Tuần báo Giác Ngộ số 938(09/3/2018). Trong số nầy:
-Lịch thuyết giảng tại các chùa ở TPHCM
-Lời tòa soạn
-Thời sự
-Bài viết chọn lọc
-Trả lời, tư vấn Phật pháp
-RELAX
-THIỀN NGÔN

Những câu giải đáp thắc mắc của tổ tư vần báo Giác Ngộ rất hay, đáp ứng được nhu cầu học Phật và tìm hiếu Phật pháp. Những câu trả lời  của báo Giác Ngộ,chính xác, hoàn toàn trong chánh pháp , giới luật và lời Phật dạy. Các bạn đọc nên xem mục trả lời nầy vì sẽ giúp cho kiến thức Phật học của các bạn thêm vững vàng và tránh sự hiểu biết chưa thấu đáo về cơ bản của đạo Phật , tu và làm đúng theo chánh pháp giúp bạn đi nhanh đến bờ giác ngộ, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi... (Trí Vịnh)xấu

Trong số nầy các bạn nên đọc bài của cô Hạnh Đoan nói về cái chết đuối nước của 4 ni cô TV Viên Chiếu. Chúng ta  nên đọc trên mạng với một cái đầu sáng suốt, có những kẻ xấu, rỗi nghề chuyên môn ném đá khi có một sự có xãy ra họ commend vô tội vạ. Các bạn hãy xem bài viết cuối trong số nầy và nếu vào mạng báo chí thì nên đọc bài viết của Thầy Thích Minh Nhẫn sẽ hiểu sự thật về sự cố đuối nước của 4 ni cô...Sau bài viết nầy trên mạng đã im tiếng những phát biểu ác ý... (Trí Vịnh)

Relax few seconds...

Zen...

                  

                                      (Trí Vịnh ghi...)

 

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ