Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Viếng Đại Tòng Lâm, Chùa đào tạo Cao Đẳng Phật Học Long Thành ĐN

Viếng Đại Tòng Lâm, Long Thành Đồng Nai ,Chùa đào tạo Cao Đẳng Phật Học, là cái nôi đào tạo nhiều thế hệ các chư tăng, đại đức của miền Nam trong nhiều thập niên...

Cửa vào Đại Tòng Lâm

Chánh điện Đại Tòng Lâm Tự

Từ trên chánh điện nhìn xuống

Tượng Đức Phật A Di Đà và 48 lời nguyện

48 bức tượng Phật A Di Đà, tượng trưng cho 48 lời nguyện

Thập bát La Hán

Trong cảnh tĩnh mịch của hoàng hôn, ngồi niệm A di Đà Phật, với 48 lời nguyện cho chúng sanh ở cõi ta bà sớm thóat

được sanh tử luân hồi về nơi bến Giác

                                        (Trí Vịnh-BS Đỉnh ghi)

Mời các bạn xem video clip: https://www.youtube.com/watch?v=v58ZyEhS9OQ

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ