Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Visit 10 Thiền Viện Trúc Lâm ở Long Thành ĐN và Bà Rịa Vũng Tàu Xuân Đinh Dậu 2017

Visit 10 Thiền Viện Trúc Lâm ở Long Thành ĐN và Bà Rịa Vũng Tàu ngày mùng 3 Xuân Đinh Dậu...Các Thiền viện :Thường Chiếu, Liễu Đức, Chơn Không, Phổ Chiếu, Phật Đăng, Viên Chiếu, Trí Đức . Hình ảnh và video clip...

TV Thường Chếu LT_ĐN , đền thờ đứv Văn Thú Sư Lợi Bồ Tát, nơi trước là thất của LS Trần Ngọc Liễng (Tỳ Kheo Bồ Tát Thích Kiến Huyền)

HT Trụ Trì Trúc Lâm Thường Chiếu Thích Nhật Quang

Các đạo tràng Thiền Tông cùng đi trong đoàn

Viếng thất ĐĐ T Đạo Tâm , Thầy Giáo Thọ giảng Thiền Tông ở Chùa XL

 

TV Linh Chiếu sáng sớm mùng 3 Tết

Ăn sáng ở TV Linh Chiếu

trở lại Thường Chiếu

Các Thầy được bố trí đón khách tại các góc TV Thường Chiếu

TV Liễu Đức cách Thường Chiếu vài cây số

TV Chơn Không lên núi, bên trái là TV Tăng, bên phải là TV Ni, cá Phật tử đến viếng, nghe giảng Pháp đầu năm, ăn trưa bên Ni

Một hồ nhỏ, cảnh đẹp...

Sư Ông HT Thích Thanh Từ là người đầu tiên đến Chơn Không (Vũng Tàu-BR) để thành lập môn phái Thiền Trúc Lâm. HT Thanh Từ là đệ tử của HT Thích Thiện Hoa (Tịnh Độ Ấn Quang)

do ý muốn của HT Thích Thiện Hoa muốn có một tông phái Thiền Trúc Lâm riêng biệt của Việt Nam để nối tiếp truyền thống Trúc Lâm Yên Tử của Phật Hoàng

Trần Nhân Tôn, sau Chơn Không là TV Thường Chiếu, TV Trúc Lâm Đà Lạt, TV Trí Đức... sau đó rất nhiều TV Trúc Lâm ở các tỉnh phía Bắc đã được thành lập và trong

đó công lao rất lớn là của Sư  Ông Thích Thanh Từ, các Phật tử rất trân trọng và xem như Hòa THượng là người tiếp tục sự nghiệp của Phật Hoàng Trần Nhân Tôn.

Trong tất cả các chùa ở VN hiện nay, duy nhất là các Thiền Viện Trúc Lâm là còn giữ được giới luật rất nghiêm chỉnh của thời đức Phật như luật Cụ Túc , luật của các NI, luật giờ Ngọ (Các TV không có bếp ăn buổi

chiều), bếp của các TV không sử dụng bột ngọt, các các gia vị có tính kích thích hệ thần kinh, không cho phép các tăng ni (Không có chức trách) sử dụng điện thoại di động, không được xem Ti Vi

hay truy cập internet (Mà chỉ có các thầy giáo thọ mới được phép để cập nhật thông tin ngoài xã hội, cần thiết trong giảng dạy và thuyết pháp). TU LÀ PHẢI BIẾT BUÔNG BỎ VÀ KHÔNG LỤY NHỮNG VIỆC CỦA

THẾ GIAN...

Sắp sửa từ giả Chơn Không để sang TV Viên Chiếu

TV Phổ Chiếu

Nhà sư khất thực những ngày Tết là giả, có người mới gặp bên Liễu Đức thì buổi trưa cũng có mặt ở TV Phật Đăng (Chùa buffet ăn trưa)

Ăn xin ở cửa TV Phật Đăng, nhưng là những người ăn xin thật, còn các vị sư khất thực là giả, đó là một điều xấu hổ cho những vị tu chân chính

cũng là những vấn đề khó giải quyết của Giáo Hội Phật Giáo VN. Cảnh tranh giành ăn uống tại TV Phật Đăng là xấu đi thiện cảm , cũng như nhiệt tình tu tập của các Phật tử

chân chính. Những người đi hànhh hương đã có thiện chí và công đức cúng dường rất lớn, vậy mà có những người đi hành hương mà không vào chánh điện để lạy Phật đi ngang

các tượng Phật không xá một cái, trên đường đi ăn nói thì thô lỗ, đi ăn chay mà chỉ lo kể chuyện ăn mặn, hẹn chiều về tiếp tục ăn nhậu, thì công đức có hay không.

Họ không biết cúng dường hay bố thí Ba La Mật  là phải từ cái Tâm của mình, đi một ngày dù có đói cũng không nên tranh giành để được ăn, được uống. những người đó có thấy xấu hỗ vì trình độ văn hóa quá kém

hay không?.Chúng ta không phải là người Trung Quốc, đi đâu cũng bị cả thế giới chê cười ?

TV Viên Chiếu, phòng khách với salon gỗ quí

TV Viên Chiếu

Đường qua Trí Đức tăng có 18 tượng Thập Bát La Hán

Cổng TV Trí Đức nhìn từ phía trong

Tạm biệt Trí Đức, hẹn năm sau

SEE YOU NEXT YEAR. (LUNAR YEAR OF THE DOGS)

Video clip : https://www.youtube.com/watch?v=EonAwyyBOp4

Đường link: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/visit-10-thien-vien-truc-lam-o-long-thanh-dn-va-ba-ria-vung-tau-xuan-dinh-dau-2017-807.html  

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ