Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Vua Asoka

Vì trang web. , www.nhakhoa212.com  có dung lượng giới hạn nên không thể scann tất cả các trang sách. Các đạo hữu, Phật tử muốn xem đầy đủ có thể tìm đọc và nhận ấn tống (Hoa Sen) ở chùa Xá Lợi, 89 BHTQ Q3 hoặc tìm ở nhà sách chùa Phổ Quang(Đường Phỗ Quang TB, nếu không phải ấn tống Hoa Sen-Chùa XL).Trang giới thiệu sách nầy với mục đích phổ biến một số sáchPhật giáo. Nếu muốn đọc đầy đủ nội dung, các Phật tử và đạo hữu có thể vào trang web: www.chuaxaloi.vn   , hoặc www.chuaxaloi.net để đọc thêm (Trí Vịnh Ban PH, TRÍ VỊNH, ấn tống-kính tặng chùa Xá Lợi)


 

 

 

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ