Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Ban liên lạc Cựu HS Petrus Ký
Đăng lúc: 04-02-2018 08:48:12 AM - Đã xem: 88
Đăng lúc: 18-01-2018 07:54:04 AM - Đã xem: 35
Đăng lúc: 05-09-2017 03:06:45 AM - Đã xem: 130
Đăng lúc: 22-04-2017 04:45:12 AM - Đã xem: 165
« 1 2 3 »
Liên Hệ