Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

BAN LIÊN LẠC CỰU SV NHA KHOA-RHM
Đăng lúc: 02-10-2015 06:41:24 PM - Đã xem: 540
Đăng lúc: 09-08-2015 11:13:33 AM - Đã xem: 864
Liên Hệ