Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

BAN PHẬT HỌC CHÙA XÁ LỢI
Đăng lúc: 20-02-2014 09:20:52 PM - Đã xem: 822
Đăng lúc: 23-01-2014 10:40:11 PM - Đã xem: 722
Liên Hệ