Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Hội RHM & Bệnh viện RHM
Đăng lúc: 09-11-2017 04:40:01 PM - Đã xem: 50
Đăng lúc: 20-08-2017 02:15:27 AM - Đã xem: 67
Đăng lúc: 06-07-2017 06:00:10 AM - Đã xem: 227
Đăng lúc: 01-02-2017 02:04:44 AM - Đã xem: 231
Đăng lúc: 14-01-2017 10:56:57 AM - Đã xem: 240
« 1 2 3 »
Liên Hệ