Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Hội RHM & Bệnh viện RHM
Đăng lúc: 08-02-2018 02:42:16 AM - Đã xem: 90
Đăng lúc: 26-01-2018 02:07:18 PM - Đã xem: 56
Đăng lúc: 09-11-2017 04:40:01 PM - Đã xem: 105
Đăng lúc: 20-08-2017 02:15:27 AM - Đã xem: 113
« 1 2 3 »
Liên Hệ