Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Bản tin của lớp 62-69
Đăng lúc: 20-03-2018 01:45:15 PM - Đã xem: 35
Đám giỗ bạn Ngày (PK 62-69) ngày 18-3-2018. Bạn Pétrus Ký và Ban LL CHS Ký -LHP
Đăng lúc: 02-02-2018 10:27:52 AM - Đã xem: 74
Lớp PK 62-69, đón tiếp Bùi Thanh Tùng (Úc))
Đăng lúc: 15-06-2017 03:38:36 AM - Đã xem: 224
Tang lễ bạn Đỗ Công Dân PK62-69. Ngày 13-14-15/6/2017. Các bạn cũ Lớp Pétrus Ký 1962-1969 đã đến viếng, chia buồn, và chuyển tiền phúng điếu của các bạn ở hải ngoại: USA và Úc đến gia đ2inh trong những ngày tang gia đã qua...
Đăng lúc: 03-05-2017 11:58:45 AM - Đã xem: 192
Lớp PK62-69 viếng tang lễ Chung Ngọc Bình. Ngày 5/5/2017 lớp Petrus Ký 62-69 và Ban liên lạc CHS Petrus Ký đã đến viếng và phúng điếu bạn Chung Ngọc Bình...
Đăng lúc: 10-03-2017 08:24:47 AM - Đã xem: 297
Lớp Petrus Ký 62-69 họp bạn ngày 9-3-2017 với Lâm Kim Quan và Hoa Dũng Ninh
« 1 2 3 4 5 »
Liên Hệ