Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

PHẬT Ở TRONG TÂM
Đăng lúc: 24-08-2013 03:59:40 AM - Đã xem: 767
Khi nói đến Vô thường liền hiểu ngay đó là luật tuần hoàn của vũ trụ. Nơi nào có sự vận hành, chuyển biến, đổi dời, nơi đó có Vô thường. Vì vậy Vô thường là một định luật phổ biến, bao gồm cả vũ trụ và nhân sinh.
Đăng lúc: 24-08-2013 03:55:33 AM - Đã xem: 674
Nếu hiểu Đạo Phật là Khoa Học và trí tuệ thì chúng ta sẽ nhận ra rằng thuyết luân hồi của Đạo Phật là khoa học, nó là vũ trụ quan là thế giới quan không phải là huyền bí hay dị đoan
Đăng lúc: 24-08-2013 03:56:33 AM - Đã xem: 810
Phật Giáo Thái Lan theoTiểu Thừa là Phật Giáo nguyên thủy, đi khất thực y như Đức Phật hồi mới đắc đạo, nhưng sau nầy đạo tràng của Đức Phật đã có nơi ở cố định cho nên Phật mới đưa ra giới luật không sát sinh và ăn chay....
Đăng lúc: 24-08-2013 03:57:28 AM - Đã xem: 733
Lý thuyết và triết lý đạo Phật đã đứng vững trong 2556 năm nay, khi đức Phật nhập diệt các đệ tử lo sợ không có người thay thế Phật để dẫn dắt chúng sinh và Đức Phật đã nói : Do đó nếu có vị Thầy nào đi sai chánh pháp sẽ...
Đăng lúc: 24-08-2013 04:00:24 AM - Đã xem: 782
Đức Phật đã xác nhận không có thế giới siêu hình, chỉ có luật nhân quả đó là khoa học. Người nào còn mê tín dị đoan mới tin ở siêu hình. . .Khi khoa học chưa đạt tới thì đó là ma quỷ, nhưng khi khoa học giải thích VÀ CHỨNG MINH...
« 1 2 3 4 »
Liên Hệ